Raspored sati

Raspored sati za vrijeme boravka u Strukovnoj školi Virovitica vrijedi od 14. siječnja 2019. god.

 

Raspored sati - 1. razred

 

Raspored sati - 2. razred

 

Raspored sati - 3. razred

 

Raspored sati - 4. razred