Izvanučionička nastava

šk.god. 2018./2019. _________________________________________________________________________________________________________

 

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S
PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI

Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 3
Tel./fax: 033/800-756

 

KLASA: 602-03/19-14/01
URBROJ: 2189-73-01-19-6

Virovitica, 11. veljače 2019.

 

Na temelju članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.) Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – ŠKOLSKE EKSKURZIJE PONUDA BR. 1/2019.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 7. veljače 2019. godine nakon otvaranja pristiglih ponuda odabralo je ponude sljedećih ponuditelja koje ću biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu 13. veljače 2019. godine u 18.00 sati u prostorima Strukovne škole Virovitica:

  1. MARBIS d.o.o., Taraščice 15, 48 000 Koprivnica
  2. NIBA TOURS d.o.o., Ferde Rusana 6, 33 000 Virovitica
  3. KONCEPT PUTOVANJA d.o.o., Florijanski trg 15, 48 000 Koprivnica

 

 

Predsjednica povjerenstva
Vedrana Prpić Tuk, prof.

 

 

____________________________________________________

 

 

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA
S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITCI

Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 3
Tel./fax: 033/800-755, 800-756

KLASA: 602-03/19-14/01
URBROJ: 2189-73-01-19-1

Virovitica, 22. siječnja 2019.

 

Na temelju članka 12. stavka 5. i članka 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.), objavljujemo

JAVNI POZIV ZA OGRANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

I. Ovim Javnim pozivom traži se davatelj usluge za organizaciju izvanučioničke nastave – školske ekskurzije planirane za učenike 1. i 2. razreda pod brojem ponude 1/2019.

II. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: potencijalni davatelj usluge) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

III. Na javni poziv ne može se javiti potencijalni davatelj usluge koji je radnik Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici ili član njegove uže obitelji.

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u Obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv – ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica.

V. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

VI.Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabrat će najmanje tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima. Popis odabranih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici.

VII. Sastavni dio ovog Poziva je Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

 

Ravnatelj
Mario Voronjecki, dipl. teolog

 

Obrazac poziva možete preuzeti OVDJE.

 

 

 

šk.god. 2017./2018. _________________________________________________________________________________________________________

 

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA S
PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITICI

Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 3
Tel./fax: 033/800-756

 

KLASA: 602-03/17-14/09
URBROJ: 2189-73-11-17-11

Virovitica, 21. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.) Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – ŠKOLSKE EKSKURZIJE PONUDA BR. 1/2017.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 21. prosinca 2017. godine nakon otvaranja pristiglih ponuda odabralo je ponude sljedećih ponuditelja koje ću biti predstavljene roditeljima na roditeljskom sastanku koji će se održati u petak 19. siječnja 2018. godine u 18.00 sati u prostorima škole:

  1. APP d.d., Industrijska 14, 34 000 Požega
  2. MARBIS d.o.o., Taraščice 15, 48 000 Koprivnica
  3. NIBA TOURS d.o.o., Taraščice 19, 48 000 Koprivnica

 

 

Predsjednica povjerenstva
Sunčana Voronjecki, prof.

 

 

 

_________________________________________________________

 

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA
S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITCI

Virovitica, Trg Ljudevita Patačića 3
Tel./fax: 033/800-755, 800-756

KLASA: 602-03/17-14/09
URBROJ: 2189-73-01-17-5

Virovitica, 5. prosinca 2017.

 

Na temelju članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.), objavljujemo

JAVNI POZIV ZA OGRANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

I. Ovim Javnim pozivom traži se davatelj usluge za organizaciju izvanučioničke nastave –    školske ekskurzije planirane za učenike 1. i 2. razreda pod brojem ponude 1/2017.

II. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: potencijalni davatelj usluge) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

III. Na javni poziv ne može se javiti potencijalni davatelj usluge koji je radnik Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici ili član njegove uže obitelji.

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u Obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv – ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica.

V. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

VI. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabrat će najmanje tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima. Popis odabranih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici.

VII. Sastavni dio ovog Poziva je Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

 

Ravnatelj
Mario Voronjecki, dipl. teolog

 

Obrazac poziva možete preuzeti OVDJE.

 

 

šk.god. 2016./2017. _________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 14. stavka 7. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.) Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE
IZVANUČIONIČKE NASTAVE – ŠKOLSKE EKSKURZIJE

PONUDA BR. 1/2016.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 13. prosinca 2016. godine nakon otvaranja pristiglih ponuda odabralo je ponude putničkih agencija:

 

1.APP d.d., Industrijska 14, 34 000 Požega
2.Astralis travel d.o.o., Matije Gupca 20, 35 000 Slavonski Brod

3.Marbis d.o.o., Taraščice 15, 48 000 Koprivnica

 

Predstavljanje ponuda gore navedenih agencija za organizaciju ekskurzije učenika pred roditeljima bit će 20. prosinca 2016. s početkom u 17:00 sati u prostorijama škole.

 

Predsjednik povjerenstva
Hrvoje Drvenkar, prof.

 

________________________________________________________

 

KATOLIČKA KLASIČNA GIMNAZIJA
S PRAVOM JAVNOSTI U VIROVITCI
Virovitica

KLASA: 602-03/16-14/05
URBROJ: 2189-73-01-16-4

Virovitica, 28. studenog 2016. godine

Na temelju članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.), objavljujemo

JAVNI POZIV
ZA OGRANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

I. Ovim Javnim pozivom traži se davatelj usluge za organizaciju izvanučioničke nastave – školske ekskurzije planirane za učenike 1. i 2. razreda pod brojem ponude 1/2016.

II. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: potencijalni davatelj usluge) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

III. Na javni poziv ne može se javiti potencijalni davatelj usluge koji je radnik Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici ili član njegove uže obitelji.

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u Obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv – ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica.

V. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

VI. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabrat će najmanje tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima. Popis odabranih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici.

VII. Sastavni dio ovog Poziva je Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.
 

Ravnatelj
Mario Voronjecki, dipl. teolog

 

Obrazac poziva možete preuzeti OVDJE.

 

 

šk.god. 2015./2016. _________________________________________________________________________________________________________

 

Na temelju članka 14. stavka 7. točke 13. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude objavljuje

POPIS ODABRANIH PONUDA ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE
ŠKOLSKE EKSKURZIJE PONUDA BR. 2/2015.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude na sastanku održanom 15. siječnja 2016. godine nakon otvaranja pristiglih ponuda odabralo je ponude putničkih agencija:

  1. Alga travel agency d.o.o., Teslina 14, 10 000 Zagreb
  2. Astralis travel d.o.o., Matije Gupca 20, 35 000 Slavonski Brod
  3. Marbis d.o.o., Taraščice 15, 48 000 Koprivnica

 

Predsjednik povjerenstva
Hrvoje Drvenkar, prof.

 

__________________________________________________

 

Na temelju članka 12. stavka 8. Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole (Narodne novine broj 67/14. i 81/15.), objavljujemo

JAVNI POZIV
ZA OGRANIZACIJU IZVANUČIONIČKE NASTAVE

 

I. Ovim Javnim pozivom traži se davatelj usluge za organizaciju izvanučioničke nastave –    školske ekskurzije planirane za učenike 1. i 2. razreda pod brojem ponude 2/2015.

II. Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba (u daljnjem tekstu: potencijalni davatelj usluge) koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

III. Na javni poziv ne može se javiti potencijalni davatelj usluge koji je radnik Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici ili član njegove uže obitelji.

IV. Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u Obrascu u zatvorenoj omotnici s naznakom "Javni poziv – ne otvaraj" i brojem ponude na adresu: Katolička klasična gimnazija s pravom javnosti u Virovitici, Trg Ljudevita Patačića 3, 33000 Virovitica.

V. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

VI. Povjerenstvo za provedbu javnoga poziva i izbor najpovoljnije ponude odabrat će najmanje tri (3) ponude koje će biti predstavljene roditeljima. Popis odabranih ponuda objavit će se na internetskoj stranici Katoličke klasične gimnazije s pravom javnosti u Virovitici.

VII.Sastavni dio ovog Poziva je Obrazac poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave.

 

Ravnatelj
Mario Voronjecki, dipl. teolog

 

Obrazac poziva možete preuzeti OVDJE.