Dani kruha 2014.g.

Opis događaja

U listopadu se već tradicionalno obilježavaju Dani kruha. Svake se godine iznova podsjećamo važnosti plodova zemlje i zahvaljujemo na njima. Put od zrna do kruha dug je i iziskuje velik trud. Upravo kruh označava puninu i oko njega se okuplja obitelj.

I u našoj školi, Katoličkoj klasičnoj gimnaziji s pravom javnosti u Virovitici, obilježili smo Dane kruha kako bismo zahvalili za sve darove kojima nas Gospodin obasipa. ...

Događaji