Katolička klasična gimnazija za Vukovar (KKG ZA V)

Danas (17.11.2017.g.) smo se prisjetili pada hrvatskog grada Vukovara u ruke JNA i srpskih pobunjenika. Bilo je to prije 26 godina. Današnji dan je uvelike svojim atmosferskim prilikama podsjećao na onaj tragični 18. studeni 1991. Naoblaka, kiša i hladnoća svojom su prisutnošću produbile tragediju kako onda, tako i sjećanje na istu danas.

Ipak, kao katolička škola, učenici i djelatnici, predvođeni našim vjeroučiteljem vlč. Ljubišom, željeli smo posvjedočiti kršćansku nadu koja ima uporište u Kristovim riječima: „Molite i dat će vam se…“.Molili smo za pokojne hrvatske branitelje, civilne žrtve i sve nestale u Domovinskom ratu, a napose u Vukovaru. Spomenuli smo se i njihovih bližnjih, kao i svih koji su preživjeli strahote Domovinskog rata da Gospodin izliječi njihova srca i ohrabri ih nadom vječnog života.

Naša molitva pojačana je paljenjem lampiona, čija svjetlost je razbijala tminu današnjeg dana upućujući na Krista koji je svjetlo svijeta. Predstavnice i predstavnici svakog razreda upalili su lampion ugrađujući na taj način poštovanje svojeg razreda, odnosno cijele škole, žrtvi naših Vukovaraca, koja je ugrađena u temelje samostalne i suverene Republike Hrvatske. Poseban doprinos prisjećanju na Vukovarsku žrtvu, uz već spomenutog dragog vjeroučitelja, dali su i maturanti: Matea, Filip, Matko i Mario.

 

Hrvoje Drvenkar, nastavnik

Posted by ravnatelj.Mario

Budimo uvjereni u svoju vjeru i u svoje osobno uvjerenje i ništa nas na svijetu neće smesti. (Don Bosco)

Misli bl. Ivana Merza

 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • U svakoj je ljudskoj duši težnja za nečim velikim.
 • Ako vjerujemo u apsolutno Božanstvo, tada nema slučaja.
 • Ljubav prema roditeljima mi svjedoči da ljubav, duša, Bog nije utopija, da sve ovo postoji, da je čovjek, uistinu, ideja koja teži svome izvoru.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Moderno društvo očajava jer je izgubilo vezu s Praizvorom.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Ovaj je život samo kratka priprava za vječnost.
 • Mi se Isusu možemo moliti i ta nam je molitva mnogo lakša jer nam je Isus bliži.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Katolička je vjera moje životno zvanje i mora to biti svakom čovjeku bez iznimke.
 • Božje melodije drže i napunjaju sav svemir.
 • Crkva ima iskustvo od dvije tisuće godina; nju vodi sam Duh Sveti.
 • Do konca našega života crpimo preko Marije božanski život!
 • Kontemplacija - život duše u neprestanoj zajednici s Isusom, jest najbolji život.
 • Svaka kršćanska politika mora ići za tim da dobijemo što više kršćanskih obitelji, u kojima će bračni drugovi živjeti u nerazdruživoj vjernosti sve do smrti.
 • Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnog života.
 • Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za procvat domovine.